> > 17 - ,

17 - ,


16-02-2021, 09:21. : VSYe
17  -    ,  17 (4) 100- , - , - , .

30 1868 . , . -; , -, , , - , . - 1890 .
22 1891 () - . 19 1896 . - , - . 1898 . (); - , . 11 1900 , -, , - . 1902 - . - [1].
16 1902 , - . 1904 , 1905 . 20 1906 . 1907 , 1908 - - [2].
, , , , . 1908-1909 , - . - , , - , . , , , - : , , , , , - . - ; - - . . , . - . , - , , , . , , - , , . , , - , . , - , , --, . , - , , -, , ...[3]
, , , ; , , , ? , - ? - , , , , - , , , . , , . , . , , . , , , [4].
, , , , , 1909 , - [5].
, - .22 1909 : , , , , , , , , . - ! . , , . - , , ! , - . , -. , , , , , - , , - . , , ; , , , - . , - . - , - : , , -, ; , , . , - . , , , , , -, , , , - -, [6].
30 1909 50- - . , , , , , : - , , . , - , , ; - , . , - , , . , - , , . , , , , . , , . , , , , , , . , , - , -, , , - . , , - , , , , - , , , - , , , , , , - , , , ![7]
. - , - , -.5 1909 , , : , , , , . , , , - ! : , -, -... , . , , , . , - , , , , - , (2.4:6). - , (.1:15; .1:3).
, , - . , , , , -, . , . , , . , , - - . , , . , -, , , , - , ... , - , , -, , , , -, , , . . , - , , , -. , , . - , , . , , , -[8].
1909 - , - . . 1 1909 - , - , , , , - -, . - : - , . , - . , - , , , -锻[9].
, , , -, , - , -, . - I - , - -.13 1911 -, -, - , , , - . - [10].
, , - 1911 , , - :, , , , , . , ... , ; , , -, [11].
- - . 1911 - . - : - ; - - [12].
26 1913 - . , -. - . .3 , . - . , , , . . , - - , - , . - . - , . -- , . - , , - , , , , - , -. , , - , . , ... , , , , , , - . , , - . , , - ... , , - . , -- , - . , , , - , . - , - . - , , - . -, , [13].
, , : - , . - , , . : , , . - , . -, , - , . , - . . - , . , , - ., , , -. , , , : . , . . , , - , , , , , ... , , , , . , - , . . . , --. , . - . . , , . - , , , - . , , - . . . , 蔻[14].
4 1913 -. - , -, . , .8 , . 10 -- -. 20 [15].
5 1913 - (), , . -, , : - . , , , , . , , , . - , , . , . - - - . - , - , , ... , , - , , , . . , , - . . . . . , - , , : , , . , , . , , , - . - , , - , , , - . - , , -, , , , , ... , -, , . , - . , , , , , . - , - . , , , - - . , , - . , - . , , , , , - [16].
, - - , - , . -, , : , , . , : - , . , -- ; . , . 6 - . , . . ... -- , , - , , - , . ( ) . , , , - -, . . , . . ( ) . - , - . 10 - , , - , - , , , , , -, . 6 , . 9 ... , - -, , , - . -, , - , . , , , - , , , . - . , , - , , . , - , , - , . - , , , - , , , , !.. , - , , , - . - , , -[17].
- . 1 17 1913 -. , . - , - . - [18].
. 1906- 1913 , , , , , . - , . , , , , , , - . , , - , , 1913 , , , - , .21 1913 , . - - , -, . , - , , - , , - : , . , , , - , . - , , - [19].
, , . , , - - , - , - . 1914 - . -: , , , , , , . -, , - - , -. . , - . , , , - , - , , , - , -. , , , , , - , 5 - .. . , , : ( ) . - , , , , , : . - , , , - . , .. , , .. -, , . .. , , , , . , -, , , . - , , - , . , , - , , , !. ? , , [20].
12 1914 , - . , , , , , . -, , . , , -, , , , , , - . , , , -. , . - , . . , -, . - . , . , , . - , , - [21].
, - . - , . . - , . , , , . , 26 1914 : , - , - - ; , , - , , , , - [22].
1914 , -, -. 6 1914 , [23].
, : , , - , , , -- , , -: ! ! , . , - . -, , : , ... ! -... , , . , , . , , : . , , , -... , , , : , - , ... , , [24].
1915 , - , . 17 19 - , - , . , : , . , , , . - . : , , , , ...? , - , , , , (2.11:4), , (.24:23-24), , (.2:47), -, (.18:17). .
- .- . - , - ... , - , , - ! - , - , . -, . , , - , -... , ( ) , -... , , -... . . - , , . : , ... , , , - , , , - - ... ? , , . , - , , , , . : , , , , , -... - , - , . - . , , (.24:23-24).
, , -... . - . , , . , , - , ... , , , . [25].
- , . - , , , . -. , - . 1915 (), . - , 10 1916 . , : , , , , , - - , , , , , -, , , . , , , , , , , -, , , . , ; - , , . , , , , . - , , , - . , , . , , , , , . , , , , . - , , . , , , , , . [26].
1917 , , - . , (), . 23 . , , - , - . , , . , [27] .
25 - . 11 . , . , , -. . . . , - .